Fotovoltický systém – výroba elektrickej energie so svetla

Pre zníženie nákladov na prípravu tepla pre kúrenie, ohrev bazénu , pre chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť fotovoltický systém . Pri návrhu fotovoltického systému je dôležité zadefnovať požiadavky, účel využitia fotovoltickej energie s ohľadom na zriaďovacie náklady a návratnosť inštalovaného systému.

Fotovoltický systém pre napájanie tepelného čerpadla a zálohovanie objektu

Fotovoltický systém je navrhnutý ako hybridný systém fotovoltickej energie a verejnej elektrickej energie so zálohovaním. Výkon zabezpečuje pokrytie prevádzky tepelného čerpadla v priemere na
70% , prevádzku obehových a cirkulačných čerpadiel, prevádzku chladničky, mrazničky, bezpečnostných systémov, prevádzku otvárania a zatvárania brán.
V prípade nedostatku fotovoltickej energie si systém domieša energiu z verejnej elektrickej siete. Ak je použité tepelné čerpadlo na chladenie, je návratnosť investície do fotovoltického systému rýchlejšia, pretože v lete je dostatok svetla skoro na 100% prevádzky chladenia. Systém slúži pri výpadku verejnej elektrickej siete na zálohovanie systému kúrenia, obehových
čerpadiel, chladničky, mrazničky , bezpečnostných systémov a prevádzku otvárania a zatvárania brán.

Fotovoltický systém pre ohrev vody a podporu vykurovania objektu

Úspora nákladov na ohrev vody až 60%

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením fnančných prostriedkov.

Zapojenie – predohrev vody

Pre zníženie nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť fotovoltický systém na predohrev vody . Zapájajú sa pred plynový alebo elektrický kotol , tepelné čerpadlo so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody. Výhodou zapojenia na predohrev je, že pri dostatku fotovoltickej elektrickej energie celú potrebu ohrevu teplej úžitkovej vody zabezpečí fotovoltický systém a nie je potrebné platiť na energiu z distribučnej siete. V prípade nepriaznivého počasia predohrev čiastočne predohreje teplú úžitkovú vodu a primárny zdroj dohreje na požadovanú teplotu. Pre efektívne využívanie spotreby teplej užítkovej vody a pre bezpečnosť, je vhodné na výstupe zo zásobníka teplej vody inštalovať regulačný ventil a nastaviť bezpečnú teplotu výstupnej teplej vody. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť až 60% prípravy teplej úžitkovej vody pre 4-člennú domácnosť.

Zapojenie – dohrev vody

Primárnym zdrojom na ohrev teplej užítkovej vody je zabezpečené ohriatie vody v zásobníku na požadovanú teplotu cca 40°C – 45 °C . Fotovoltickým systémom sa zabezpečuje dohriatie teplej
úžitkovej vody až na najvyššiu možnú teplotu cca 80 °C. Pre efektívne využívanie spotreby teplej užítkovej vody a pre bezpečnosť, je vhodné na výstupe zo zásobníka teplej vody inštalovať regulačný ventil a nastaviť bezpečnú teplotu výstupnej teplej vody. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť až 40% prípravy teplej úžitkovej vody pre 4-člennú domácnosť pri zabezpečení vždy dostupnej požadovanej teplej vody.

Výhody fotovoltického ohrevu vody

Výhodou FV ohrevu vody oproti termickému ohrevu je v jednoduchosti inštalácie bez čerpadiel, trubiek, výmeny kvapaliny, zanedbateľné prestupy múrmi, možnost umiestniť FV panely i
ďaleko od bojleru (napr. na pozemku). FV panely nikdy nezamrznú ani sa neprehrejú. Nulové náklady na prevádzku a servis. Rovnomernejšie solárne zisky v priebehu roka oproti fototermickým
systémom.