Princíp tepelného čerpadlá je,  že odoberá teplo z okolia ( vzduchu, vody, zeme ) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu ktorá je použiteľná na kúrenie a ohrev teplej vody.

Prevod teplá na vyššiu teplotnú úroveň zabezpečuje  stlačenie par chladivá v kompresore pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo dokáže tento princíp využiť a tak získať teplo z okolia zadarmo.

Podľa toho odkiaľ berie tepelné čerpadlo teplo a kde odovzdáva teplo , tepelné čerpadlá rozdeľujeme na:

  • VZUCH – VODA
  • VZDUCH – VZDUCH
  • ZEM – VODA
  • VODA – VODA

Z princípu tepelného čerpadlá vyplýva, čím je menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej sa energia získava a teplotou vody v kúrení, tým sú prevádzkové náklady na kúrenie nižšie. To znamená, že najnižšie prevádzkové náklady má tepelné čerpadlo VODA-VODA (10/35) pripojené k podlahovému kúreniu a najvyššie prevádzkové náklady má tepelné čerpalo VZDUCH-VODA pripojené k radiátorom.