Osvetlenie

Inteligentná elektroinštalácia nahrádza klasickú elektroinštaláciu, ktorú najčastejšie tvoria osvetlenie a zásuvkové obvody. Inteligentný systém má nové užívateľsky komfortné funkcie.

Základnou funkciou zostáva ovládanie svietidiel, preto treba vopred určiť počet svetelných okruhov a typy svietidiel (žiarovkové, žiarivkové, LED, regulovateľné, výkon).

V inteligentnom systéme má každý svetelný okruh vlastný silový prívod z rozvádzača. V rámci osvetlenia možno ovládať napríklad aj elektrické zásuvky pre nočné lampy alebo lampy dotvárajúce náladu v obývacej izbe.

Výhodou je možnosť naprogramovania svetelných scén v závislosti od nálady, automatické zapínanie svetiel po príchode, rozsvietenie svetiel pri narušení objektu alebo simulácia prítomnosti (ovládanie interiérových a exteriérových svetiel) ak ste na dovolenke.

Samotné osvetlenie môžeme automaticky zapínať/vypínať (pomocou pohybových senzorov snímajúcich intenzitu osvetlenia, časovými spínačmi) alebo stmievať. Rozdelením do skupín môžeme jednotlivé skupiny aj samostatne ovládať, a tak vytvárať tzv. svetelné scény.

Pomocou ovládača môžeme pri rôznych príležitostiach jednoducho nastaviť predprogramovanú scénu osvetlenia (napríklad tlmené osvetlenie pri pozeraní TV, slávnostné osvetlenie, bežné osvetlenie priestoru obývačky pri návšteve, osvetlenie jedálenského stola a pod.).

osvetlenie
zaluzie-a-rolety

Žalúzie a rolety

Pri žalúziách máme možnosť výberu z interiérových a exteriérových, vertikálnych a horizontálnych typov. Ak od nich očakávame určitý stupeň inteligencie, musíme umožniť ich elektrické ovládanie.

Do úvahy prichádza silové napájanie 230 V, časté pri exteriérových žalúziách, a nízkonapäťové napájanie pri interiérových žalúziách. Ku každej nezávisle ovládanej žalúzii treba priviesť vývod z rozvádzača. Typ kábla sa viaže na výber konkrétnej žalúzie.

Ak neuvažujete o okamžitej montáži žalúzií, je prezieravé vopred pripraviť káblové prepojenia a pre prípad budúceho rozšírenia systému nechať v elektrickom rozvádzači rezervu. Inteligentný systém dokáže ovládať žalúzie ľubovoľne – ich pohyb smerom dole a hore i natáčanie lamiel.

Okrem ovládania spínačom v miestnosti (podobným ako na ovládanie osvetlenia) možno ľubovoľné skupiny žalúzií ovládať jedným tlačidlom (napr. na jednotlivých poschodiach alebo v celom dome naraz). Napríklad pri odchode z domu sa automaticky spustia žalúzie a vypnú svetlá.

Žalúzie možno chrániť automatickým vytiahnutím pri silnom vetre alebo automaticky ovládať na podporu kúrenia a chladenia. Ak je vonku slnečno a potrebujeme chladiť priestory, žalúzie sa stiahnu, a ak chceme kúriť a vonku je stále slnečno, žalúzie sa vytiahnu.

K žalúziám možno priradiť aj ovládanie strešných okien alebo svetlovodov a ich automatické zatváranie počas dažďa.

Vykurovanie a chladenie

Ovládacie systémy nájdu svoje uplatnenie aj pri vykurovacích systémoch, kde umožňujú používateľovi naprogramovať vykurovacie systémy s definovaním požadovaného rozsahu a výšky teploty v jednotlivých časových intervaloch.

Moderné vykurovacie systémy umožňujú optimálne nastavenie prevádzky a teploty na základe merania teploty vonkajšieho a vnútorného vzduchu senzormi.

Domáci zbernicový systém umožňuje na základe snímania aktuálnej teploty v miestnosti pomocou nainštalovaných senzorov porovnávať skutočnú a naprogramovanú teplotu. Používateľ tak získava prehľad o momentálnom stave a vie z jedného miesta automaticky nastaviť požadované vykurovanie.

V letných mesiacoch pri vysokej teplote dokáže centrálny systém automaticky ovládať vonkajšie žalúzie alebo rolety slúžiace na zatienenie pred nežiaducim intenzívnym slnečným žiarením a zabezpečiť automatické vetranie.

Ak však ani to nepomáha, zapne sa klimatizácia. Riadená regulácia vykurovania, klimatizácie, rekuperácie v každej miestnosti často prináša úsporu na nákladoch na energie až 40%.

meranie-a-regulacia

Bezpečnostné systémy

Bezpečnostný systém intelientného domu zabezpečí nielen odhalenie prítomnosti neželaných osôb ale aj chráni Vaše zdravie a život. Inteligentný systém po vyhodnotení situácie vykoná požadované činnosti, zabezpečí hlásenie o narušení objektu, zapne svetlo, zapne zvukovú a svetelnú signalizáciu a podobne.

V prípade, že dôjde k úniku plynu, zaplaveniu alebo k požiaru, systém v noci spustí zvukovú signalizáciu na zobudenie osôb spiacich v objekte aby nedošlo k otrave plynom alebo uhoreniu. Informuje o vzniknutej situácii zodpovedné osoby a zabezpečí pomoc.

Bezpečnostné systémy pracujú v rôznych režimoch, napríklad plné stráženie, nočné stráženie, dovolenka a podobne. Po naprogramovaní inteligentný systém napríklad v nočnom režime stráži záhradu, altánok, garáž, pivnice.

Vy a Vaša rodina sa môžete voľne pohybovať vo vnútri svojho domu, ale pokus o vniknutie z vonku bude okamžite zaregistrovaný detektormi exteriérovej ochrany.

Ak má váš dom viac ako jedno podlažie, môžete na noc zapnúť úplnú ochranu a vypnúť spálne, detské izby, kúpeľňu a kuchyňu. Keď opúšťate dom, zapínate úplné stráženie – vtedy otvorenie dverí alebo okien, ako aj pohyb osôb vo vnútri spustí alarm.

Systém varuje Vás alebo zásahovú jednotku ak dôjde k naručeniu objektu. Vďaka oddeleniu nezávisle ovládaných podsystémov sa celý systém lepšie prispôsobí individuálnemu režimu života Vašej rodiny a zabezpečí Vám tým maximálnu bezpečnosť.

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia domov, hotelov, priemyselných podnikov, zábavných a športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie.

Kamerový systém zabezpečuje nepretržité vizuálne monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, detekciu pohybu a archiváciu video záznamu.

Zobrazovanie kamier v inteligentnej elektroinštalácii je zabezpečené nielen na centrálnej zobrazovacej jednotke, ale aj na mobilnom telefóne, iPade a počítači.

Prístup k obrazu je zabezpečený online cez webové rozhranie a internet.

Dome type CCTV camera
14382447 - man puts the card into the reader access

Riadenie prístupu do objektu

Prístupový systém zabezpečuje riadený vstup pre osoby, ktoré vstupujú do priestorov objektov. Klasické kľúče a zámky sú nahradené identifikačnými kartami alebo čipmi, snímačmi odtlačkov prstov alebo tváre.

Systém ponúka funkčné a pohodlné riešenie prístupu do jednotlivých objektov, v ktorých bude nainštalovaný. Umožňuje prepojenie na inteligentný systém a komfortné otváranie dverí a brán.

Súčasťou prístupového systému je vonkajšia IP jednotka videovrátnika s pripojením na vnútorné centrálne ovládacie jednotky.

Zavlažovacie zariadenia

Krásna záhrada a trávnik dotvára atmoféru pri stavbe. Staroslivosť o záhadu si vyžaduje veľa času. Jednou z najdôležitejších potrieb je pravidelná a rovnomerná závlaha.

Správnym naprogramovaním a rozmiestnením snímačov vlhkosti inteligentný systém zabezpečí zavlažovanie záhrady v požadovanom množstve a intenzite. Aj počas Vašej dovolenky a neprítomnosti bude o Vašu záhradu postarané a nepodľahne suchu.

V prípade, že pri odchode z objektu sa automaticky zatvorí prívod vody, inteligentný systém na čas zavlažovania otvorí prívod vody a po zavlažení ho znovu uzatvorí.

Pre jednoduchšie záhrady je možné zavlažovanie riadiť cez mobilný telefón.

44223577 - architecture rolls architectural plans project architect blueprints real estate concept

Automatické zastavenie prívodu vody a plynu

Často sa stáva, že počas Vašej neprítomnosti dôjde k poruche na vodovodnom alebo plynovom potrubí. Ak máte zabezpečovací systém, ktorý Vás upozorní na únik vody alebo plynu, tak dokážete zabrániť vysokým škodám na Vašom zariadení a majetku. Ak nie, tak škody budú veľmi vysoké.

Ak odchádzate z objektu, inteligentný systém zapne stráženie objek-tu a automaticky zastaví prívod vody a plynu.

Ak inteligentný systém potrebuje vodu na závlahu, doplnenie vody do jazierka alebo do bazéna zabezpečí otvorenie prívodu vody a po vykonaní činnosti znova zastaví prívod.

Monitorovanie spotreby energie

Ovládanie systému je jednoduché a intuitívne. Prispôsobí sa každému užívateľovi.

Reguluje teplotu v miestnosti, riadi žalúzie a rolety, rozsvieti v chodbe na cestu, vypne za Vás zabudnuté svetlo, pustí film, hudbu alebo premietne fotografie hosťom keď práve chystáte občerstvenie.

Inteligentný systém automaticky ovláda žalúzie alebo rolety podľa intenzity vonkajšieho svetla, dennej doby alebo inej inštrukcie. Stará sa o závlahu záhrady. Pred príchodom z dovolenky alebo lyžovačky pripraví požadovanú teplotu v izbe alebo zapne saunu.

Nastavte si scény (viac činností jedným tlačidlom). Zapnite vybrané nastavené osvetlenie, nastavte si žalúzie, zapnite hudbu a to len jedným tlačidlom. Napríklad vytvorte si príjemnú atmosféru k večeri, k sledovaniu televízie, k čítaniu obľúbenej knihy, ak máte hostí alebo organizujete párty.

Ak odchádzate z domu jedným centrálnym tlačidlom vypnete všetky svetlá v dome, odpojíte vybrané zásuvky a stiahnete žalúzie, znížite teplotu v miestnosti a aktivujete zabezpečovací systém.

Už sa Vám nestane, že zabudnete zapnuté svetlá alebo žehličku. Centrálny dotykový display Vás informuje o všetkom dôležitom, čo sa doma deje. Vďaka mobilnému telefónu alebo PC mate svoj dom neustále pod kontrolou aj keď ste na cestách alebo dovolenke.

40349720 - 3d rendering of a house exterior with cross section showing home interior, an energy efficiency charts and blueprints
40527016 - home, housing, people and technology concept - close up of man hands pointing finger to tablet pc computer and regulating room temperature over empty flat background

Meranie a regulácia pre kotolne (MaR)

Systém predstavuje komplexné riešenie pre riadenie inteligentných budov, ich energetickej efektivity, správu dát a integráciu informácií z iných infraštruktúrnych systémov budovy (EZS, EPS, dodávka vody, tepla a elektriny, atď). Periférie sú vyrábané v OEM prevedení u renomovaných výrobcov.

V spolupráci s prevádzkovateľom budovy je možné nájsť a zrealizovať úsporné opatrenia, ktorými možno dosiahnuť zníženie spotreby energií v budovách až o desiatky percent. Vyhodnotením historických dát spotrieb ak je to zmysluplné, sa dajú navrhnúť prevádzkové úsporné opatrenia, ktoré so sebou nesú len minimálne investičné náklady, aby bola zachovaná rozumná doba návratnosti.

Bazény a Wellness

Firma Stavcomp s.r.o. sa zaoberá aj navrhovaním a spracovaním inteligentnej elektroinštalácie pre bazény a wellness.

Bazény a wellness sú náročné na energiu, údržbu a čas. Inteligentnou elektroinštaláciou dokážete znížiť náklady na prevádzku bazénov alebo wellness zariadení a zároveň zvýšiť komfort a prestíž zariadení.

Nechajte si navrhnúť inteligentné riešenia od profesionálov a užívajte si relax naplno.