Tepelné čerpadlo zem/voda odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme. Vo vrte je zapustená sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.