Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu  z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody.