Čím menej starostí chcete mať pri realizácii, tým skôr treba inteligentný systém navrhnúť do prípravy projektu.

Základom je predstava investora o tom, čo od svojej inteligentnej budovy očakáva. Je potrebné vedieť, čo všetko požaduje ovládať a ako komfortne to chce ovládať (či majú byť jednotlivé zariadenia navzájom prepojené pomocou inteligentného systému alebo stačí jednoduchší, decentralizovaný spôsob ovládania).

Každý projekt v konečnej fáze je jedinečný, navrhnutý tak, aby vyhovoval životnému štýlu používateľov. Dodávatelia technológií pri inteligentných inštaláciách musia spoločne konzultovať a zosúladiť požiadavky investora a vzájomne navrhnúť riešenie. Tým sa predíde zbytočným kolíziám pri realizácii. (chýbajúce elektroištalčné káble pre riadenie, prekríženie vedení a pod.)