IVT PremiumLine EQ C4,5

Výkon/príkon pri 0°C/35°C1 – 4,7/1,12 kW

Výkonové číslo pri 0°C/35°C – 4,2

Výkon/príkon pri 0°C/45°C1 – 4,4/1,38 kW

Výkonové šíslo pri 0°C/45°C – 3,2

Veľmi vysoké výkonové číslo.

Nízkoenergetické obehové čerpadlá

Výstupná teplota 63°C

Vysoká kapacita ohrevu teplej vody

Záruka na kompresor 10 rokov