IVT PremiumLine EQ C10 tepelné čerpadlo zem-voda / voda-voda

Vhodné pre objekty s tepelnou strátou  9-13KW
integrovaný nerezový 185L zásobník pre ohrev teplej vody
! Dotácia zelena domácnostiam  – 3 400€ !

Vyžiadajte si cenu

Popis

 Základné vlastnosti

 • Švedská kvalita prevedenia tepelného čerpadlá
 • Nerezový dvojplášťový zásobník pre ohrev teplej vody 185L
 • Úsporné tepelné čerpadlo IVT  s vysokým výkonom pri ohreve teplej vody
 • energetická účinnosť – hodnotenie A+, A++
 • Kompresor Scroll Copeland
 • vhodné pre podlahové kúrenie aj radiátory
 • jednoduché intuitívne ovládanie
 • bez nutnosti povinných revízií chladiva
 • Výkon/príkon pri   0°C/35°C   10,4KW / 2,19 kW
 • Výkonové číslo pri 0°C/35°C    4,8
 • Výkon/príkon pri 0°C/45°C       10KW / 2,63 kW
 • Výkonové číslo pri 0°C/45°C    3,7

        Inštalované príslušenstvo

 • Pružné hadice pre tlmenie chvenia tepelného čerpadlá a tlmiaci kryt kompresora
 • Trojcestný ventil pre ohrev teplej vody – zásobník nie je súčasťou tepelného čerpadlá
 • Záložný elektrický kotol s kaskádnym spinaním 3-6-9 kW
 • Nízko energetické obehové čerpadlá WILO pre primárny i sekundárny okruh

 Príslušenstvo v cene

 • Expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny aj sekundárny okruh (filterball)
 • plniaca zostava primárneho okruhu
 • vonkajší snímač teploty pre ekvitermickú reguláciu