Princíp tepelného čerpadlá je,  že odoberá teplo z okolia ( vzduchu, vody, zeme ) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu ktorá je použiteľná na kúrenie a ohrev teplej vody.

Prevod teplá na vyššiu teplotnú úroveň zabezpečuje  stlačenie par chladivá v kompresore pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo dokáže tento princíp využiť a tak získať teplo z okolia zadarmo.

Podľa toho odkiaľ berie tepelné čerpadlo teplo a kde odovzdáva teplo , tepelné čerpadlá rozdeľujeme na:

  • VZUCH – VODA
  • VZDUCH – VZDUCH
  • ZEM – VODA
  • VODA – VODA

Z princípu tepelného čerpadlá vyplýva, čím je menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej sa energia získava a teplotou vody v kúrení, tým sú prevádzkové náklady na kúrenie nižšie. To znamená, že najnižšie prevádzkové náklady má tepelné čerpadlo VODA-VODA (10/35) pripojené k podlahovému kúreniu a najvyššie prevádzkové náklady má tepelné čerpalo VZDUCH-VODA pripojené k radiátorom.

Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA

Pricíp tepelného čerpadlá VZUCH-VODA je že energia sa odoberá priamo z vonkajšieho prostredia. Toto riešenie je energeticky najmenej efektívne, zároveň však technicky a finančne najmenej náročné. Účinnosť systému je ovplyvnená teplotou vonkajšieho vzduchu.

Poklesom vonkajšej teploty klesá aj účinnosť a množstvo tepla dodaného čerpadlom.

Jedným z najkvalitnejším výrobcov tepelných čerpadiel je švedský výrobca IVT.  Produktová rada tepelných čerpadiel VZDUCH-VODA dosahuje najvyšší vykurovací faktor SCOR  až 5.06. Tieto tepelné čerpadlá sú navrhnuté pre severské poveternostné podmienky, sú odolné, spoľahlivé  a tiché v prevádzke.

Jednoduchá  inštalácia , minimálne nároky na priestor  ( len 0,4m2 ) , najvyššia energetická trieda A+++, klimatizácia , ovládanie mobilným telefónom , prediktívne využitie fotovoltaiky pre akumuláciu teplá v dome, to sú vlastnosti  ktoré tieto tepelné čerpadlá spĺňajú , dosahujú výborné výsledky v prevádzke , šetria  Vaše peniaze a sú jedny z najpredávanejších tepelných čerpadiel na trhu.

Tepelné čerpadlá ZEM - VODA

Princíp tepelného čerpadlá ZEM-VODA je že energia sa odoberá zo zeme.  Tým je zabezpečená stabilná celoročná prevádzka systému s vysokou účinnosťou. Účinnosť  nie je ovplyvnená vonkajším  prostredím ( teplotou vzduchu ) a tým je spotreba elektriny o 30% nižšia ako u tepelných čerpadiel VZDUCH- VODA.

Jedným z najkvalitnejším výrobcov tepelných čerpadiel je švédsky výrobca IVT.  Produktová rada tepelných čerpadiel ZEM-VODA dosahuje najvyšší vykurovací faktor SCOR až 5.6. Výhodou je možnosť  pasívneho chladenia v letnom období primárnym okruhom  za minimálne prevádzkové náklady.

Tepelné čerpadlo zem voda