Systém slúži na riadenie energetických zdrojov a spotrieb. Systém sa skladá z voľne programovateľných regulátorov s komunikáciou cez Ethernet spolu s grafickými dispečerskými stanicami s ukladaním dát do databázy SQL. Databáza má otvorené rozhranie a zákazníci môžu k dátam pristupovať pomocou API a využívať ich vo vlastných informačných systémoch. Systém disponuje dátami pre následnú optimalizáciu prevádzky.

Firma dodáva najmä systémy na monitorovanie a riadenie lokálnych distribučných sústav, tepelných čerpadiel a teplárenských sietí. Ďalej dodáva prístroje pre monitoring energetických zariadení, napr. komunikatívne alarmové tabule pre rozvodne, vizualizačné systémy, systémy pre prenos alarmov pomocou SMS a pod.