MPPT regulátor OPL 9AC 2.3kW – LED pre fotovoltický ohrev vody so stavovými LED

406,80 s DPH

Kód produktu:

Kód výrobcu: OPL9AC23LED

Popis

MPPT regulátor OPL 9AC 2.3kW – LED pre fotovoltický ohrev vody so stavovými LED

Kód produktu:

Kód výrobcu: OPL9AC23LED

Technický popis

Špeciálny MPPT regulátor s AC striedačom pre fotovoltický ohrev vody. Mikroprocesorové riadenie prináša mnoho vylepšení a zvyšuje množstvo využitej energie predovšetkým v zimnom období. Pokročilé algoritmy riadenia odstraňujú všetky nedostatky analógových PWM alebo DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia z dlhoročného vývoja zaručuje najvyššiu návratnosť pri nízkych vstupných nákladoch.

OPL 9AC je špeciálny MPPT regulátor s AC striedačom (invertorom) pre fotovoltický ohrev vody s vysokou účinnosťou (až 99 %), ktorý nepotrebuje k svojej prevádzke externé napájanie. Výrobok je registrovaný v programe Nová zelená úsporám – SVT23649.

Vysoká technická úroveň a prepracovaná koncepcia je výsledkom vlastného dlhoročného výskumu, ktorý začal na prvých fotovoltických sústavách pre ohrev vody v roku 2010. Regulátor je vybavený sofistikovaným a automatickým rozpoznávaním parametrov fotovoltickej zostavy (FVZ), ktoré stále zaistí v MPPT režime optimálnu výrobu elektrickej energie.

Mikroprocesorové riadenie s pokročilými algoritmami a sofistikovaným rozpoznávaním parametrov FVZ vrátane viacfázovej MPPT regulácie odstraňujú všetky nedostatky analógových PWM, alebo zastaralých DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia riadenia zvyšuje množstvo využitej energie oproti iným technológiám až o 35 %.

Vysoká technická úroveň je výsledkom vlastného dlhodobého výskumu fotovoltických zostáv používaných pre ohrev teplej vody, ktorý začal už v roku 2010.

Unikátnou vlastnosťou regulátora, ktorú ostatné regulátory na trhu nemajú, je vysoko efektívne využitie ziskov pri nízkom svite (pološero, veľká oblačnosť, dážď, svitanie alebo súmrak). Aj pri týchto extrémnych podmienkach dokáže regulátor do zostavy dodávať energiu od 1 wattu. Tieto nízke prídavky energie môžu pravidelne doplňovať tepelné straty v bežných bojleroch TUV. U bežných bojlerov predstavuje stratová energia v celoročnej prevádzke až 15 % nákladov na výrobu TUV. Všeobecne platí, že súčasne bojlery na TUV majú pre zmenšenie priestorových nárokov veľmi slabú tepelnú izoláciu, ktorá predražuje celoročnú nákladovú bilanciu na ohrev TUV z distribučnej siete. To umožňuje v celoročnej bilancii dosiahnuť až 70% úspory nákladov na ohrev teplej vody.

Regulátor umožňuje pripojiť bežné tepelné spotrebiče s odporovou špirálou (skonštruované pre pripojenie k bežnej distribučnej siete typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k fotovoltickému zdroju s jednosmerným napätím, ktoré vytvárajú ostrovné FVZ.

Tepelné spotrebiče, skonštruované na bežné striedavé napätie distribučnej siete, nemôžu bez špeciálnych úprav (veľmi drahých), spoľahlivo pracovať na jednosmerné napätie. Tieto zariadenia obsahujú termostaty a iné spínacie prvky, ktoré nemôžu rozpínať jednosmerný elektrický obvod, pretože pri rozpínaní silového jednosmerného obvodu dochádza k elektrickému oblúku. Ku zničeniu kontaktov dochádza už pri niekoľkých cykloch rozpojenia. V niektorých prípadoch môže pri rozpojení vzniknúť veľmi silný oblúk, ktorý môže vo vnútri spotrebiča založiť požiar. Pre spoľahlivú prevádzku bežných spotrebičov s odporovou záťažou (bez elektronických prvkov) na striedavé napätie je nutné medzi FVS na jednosmerné napätie a spotrebič vložiť DC/AC invertor a túto funkciu plní aj OPL 9AC.

Regulátor nepotrebuje ku svojej prevádzke žiadny externý zdroj energie (dodávky z distribučnej siete). Jeho prevádzka je plne zabezpečená z energie FVZ. S týmto regulátorom je možné dosiahnuť čisto ostrovnú koncepciu pre fotovoltický ohrev vody. Nízke vstupné náklady zaručujú najvyššiu návratnosť investície zo všetkých variant fotovoltických systémov.

Regulátor môže pracovať len s odporovou záťažou a za úplného oddelenia od distribučnej siete (čistá ostrovná prevádzka pri ohreve teplej vody).

Inštaláciu regulátora môže previesť len osoba, ktorá spĺňa kvalifikáciu podľa vyhlášky č. 508.

Na prianie je možné regulátor vybaviť prepínaním záťaže podľa výkonu alebo dosiahnutej teploty, prípadne zabudovať prístrojový AC istič.

Vlastnosti

 • digitálny ukazovateľ U/I/P (podľa výbavy), ktorý informuje o okamžitom stave fotovoltickej zostavy
 • jednoduchá signalizácia kompletného stavu pomocou LED
 • plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • vyššia účinnosť za zvýšenej teploty okolia a nižšie tepelné straty
 • zvýšený teplotný rozsah, ktorý poskytuje plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • nízke tepelné straty umožňujú použiť iba pasívne chladenie
 • vysoká elektrická účinnosť cez 99 %
 • vysoká odolnosť pri rozpojení AC záťaže termostatom bojleru
 • zvýšená odolnosť voči skratu na silovej strane a prepätie na vstupnej strane
 • odolnosť proti prepólovaniu vstupnej strany
 • plne automatizovaný proces detekcie pripojenej zostavy
 • plne implementovaná vlastnosť MPPT s opakovanou nadriadenou kontrolou
 • účinná ochrana proti preťaženiu (prúd a výkon)
 • zvýšená odolnosť proti rušeniu
 • vylepšená odolnosť proti skratu (vnútorná poistka na doske regulátora)
 • prevádzka bez externého napájania (napájanie len z FVZ)
 • prepínanie výstupnej záťaže podľa výkonu a prúdu
 • vzdialené logovanie prevádzky regulátora
 • prehľadné zobrazenie v časovom grafe na webe alebo v mobile