Elektronický zabezpečovací systém slúži na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu v monitorovanom priestore.  Zahrňujú prostriedky obvodovej, objektovej (plášťovej, priestorovej, predmetovej a osobnej ochrany) a protipožiarnej ochrany.

Medzi elektronické zabezpečovacie systémy patria:

  • Systém kontroly vstupov
  • Elektronický zabezpečovací systém
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • CCTV/ PTV Priemyselná televízia
  • zariadenia na detekciu látok a premetov
  • tiesňové systémy