Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá Princíp tepelného čerpadlá je,  že odoberá teplo z okolia ( vzduchu, vody, zeme ) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu ktorá je použiteľná na kúrenie a ohrev teplej vody. Prevod teplá na vyššiu teplotnú úroveň zabezpečuje  stlačenie par chladivá v kompresore pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo dokáže tento princíp…

Automatizované riadenie budov

Vyberte si jedne z našich serverov V ponuke máme štyri rôzne servery: Jigsaw KNX Jigsaw Z-Wave Grinder Sedgerhammer Môžete si tiež vybrať iba ComfortClick Bos License a využívať vlastný hardware ako centrálnu kontrolnú jednotku. Pripojte akýkoľvek systém alebo zariadenia bOS podporuje: KNX Z-Wave Modbus DSC IP cameras Amazon Alexa Sonos Kodi Global Caché IRTrans Phillips…

Klimatizácie

Klimatizácie Klimatizácia je proces úpravy kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch, resp. označenie pre systém zariadení na úpravu a rozvod upraveného vzduchu a to tepelnou úpravou vzduchu, filtráciou respektíve prevetrávaním. Niekedy je to aj zdravotná nevyhnutnosť, napríklad v nemocniciach – operačný sál, niektorých vlakoch, spoločenských miesnosťach, reštauráciách, kaviarňach,  atď. Všetky nami dodané Klimatizačné jednotky sú vybavené ekologickým…

Video a audio vrátniky

Video a audio vrátniky Elektronické vrátniky sú systémy, ktoré dokážu sprostredkovať komunikáciu s návštevníkmi pri bráne, dverách a rôznych vysunutých prístupoch prostredníctvom telefónneho zariadenia, ktoré je pripojené na dverné jednotky. Väčšina budov dnes už disponuje elektronickými vrátnikmi a patrí medzi bežné vybavenie kancelárií aj domácností. Na elektronického vrátnika je možné napojiť aj elektrický zámok, ktorý vieme ovládať…

Elektronický požiarny systém

Elektronický požiarny systém EPS je súbor hlásičov požiaru, ústrední a doplňujúcich zariadení, ktorý slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarmi tak, že akusticky alebo opticky signalizuje výskyt požiaru rôzneho druhu a jeho sprievodných javov. Medzi hlavné funkcie Elektronického požiarneho systému patrí: podávanie informácií o nebezpečenstve požiaru na určenom mieste, ovládanie zariadení, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. vykonajú hasiaci…

Kamerový systém

Kamerový systém Zabezpečte svoju nehnuteľnosť špičkovým kamerovým systémom. Medzi hlavné výhody patrí prehľad o pohyboch a udalostiach, aj keď sa práve v budove nenachádzate a to vďaka počítaču alebo mobilnému telefónu. Samozrejmosťou je aj kamerový záznam, ktorý často pomáha pri objasňovaní rôznych udalostí. Používame výhradne kvalitné digitálne kamery, ktoré ponúkajú ostrý obraz, širokú škálu možností a kvalitné…

Elektronický zabezpečovací systém

Elektronický zabezpečovací systém Elektronický zabezpečovací systém slúži na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu v monitorovanom priestore.  Zahrňujú prostriedky obvodovej, objektovej (plášťovej, priestorovej, predmetovej a osobnej ochrany) a protipožiarnej ochrany. Medzi elektronické zabezpečovacie systémy patria: Systém kontroly vstupov Elektronický zabezpečovací systém Elektrická požiarna signalizácia CCTV/ PTV Priemyselná televízia Zariadenia na detekciu látok…

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia Systém slúži na riadenie energetických zdrojov a spotrieb. Systém sa skladá z voľne programovateľných regulátorov s komunikáciou cez Ethernet spolu s grafickými dispečerskými stanicami s ukladaním dát do databázy SQL. Databáza má otvorené rozhranie a zákazníci môžu k dátam pristupovať pomocou API a využívať ich vo vlastných informačných systémoch. Systém disponuje dátami…

Fotovoltaika

Fotovoltaika Fotovoltaický systém – výroba elektrickej energie zo svetla Pre zníženie nákladov na prípravu tepla pre kúrenie, ohrev bazénu , pre chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť fotovoltaický systém . Pri návrhu fotovoltaického systému je dôležité zadefinovať požiadavky, účel využitia fotovoltaickej energie s ohľadom na zriaďovacie náklady a návratnosť inštalovaného systému. Fotovoltaický…

Inteligentný dom

Inteligentný dom Čím menej starostí chcete mať pri realizácii, tým skôr treba inteligentný systém navrhnúť do prípravy projektu. Základom je predstava investora o tom, čo od svojej inteligentnej budovy očakáva. Je potrebné vedieť, čo všetko požaduje ovládať a ako komfortne to chce ovládať (či majú byť jednotlivé zariadenia navzájom prepojené pomocou inteligentného systému alebo stačí jednoduchší, decentralizovaný…