Geotermálny energetický kôš 1.5

760,73 s DPH

Geotermálny energetický kôš 1.5

Popis

Využitie Geotermálnych Energetických Košov (skrátene GEK) je ekonomicky zaujímavý variant pre prípady, kde nie je priestor pre klasický zemný plošný kolektor a nie je možné z akéhokoľvek dôvodu vykonávať hlbinné vrty.

Základná špecifikácia Geotermálneho energetického koša 1.5 funkcie:

Dĺžka potrubia – 150 m, Dimenzia – Ø 32 mm, Horný Ø (a) – 2,4 m, Dolná Ø (b) – 1,4 m, Výška (c) – 2,4 m, Výkon a množstvo vyrobenej energie – 1,1 – 1,5 kW